Klimatizace, vzduchotechnika a chlazení
  • Montáže

    Instalace nové nebo výměna stávající technologie

  • Servisní služby

    provádíme záruční a pozáruční servis

  • Působíme po celé ČR

    Naše služby zajišťujeme po celé ČR

Revize úniků chladiva - Kontroly těsnosti dle Zákona č.73/2012


- Revize je nutná při náplni větší než 3kg nebo 6kg u hermeticky uzavřených systemů (musí být označeny) Jak často je třeba provádět revize úniku F-plynů a Regulovaných látek?
a) těsnost aplikace obsahující nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů.
b) těsnost aplikace obsahující nejméně 30 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za šest měsíců.
c) těsnost aplikace obsahující nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za tři měsíce.


Pro provádění revizí máme certifikované revizní techniky

a nabízíme zavedení Evidenční knihy chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů ) a provádění pravidelných revizí.Cena za kontrolu těsnosti chladíciho okruhu, revize úniků F-plynů a regulovaných látek se odvíjí:

- konstrukční provedení zařízení a technická náročnost
- stáří a opotřebení chladíciho zařízení
- náročnost přístupu k zařízení
- typ zařízení - výrobce a model: okenní, mobilní, split, multisplit, zdroj studené vody,VRF
- výkonová řada (velikost chladicího / topného výkonu)
- pravidelnost servisních prohlídek a četnost oprav